1. ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หากเกิดปัญหาในการซื้อขายใดๆก็ตาม ทางเราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณืที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
  2. ห้ามพาดพิง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
  3. กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จอาจถูกระงับบัญชีได้
  4. พระเครื่องที่ลงประกาศจะต้องเป็น พระแท้ เท่านั้น หากพบว่าเป็นพระไม่แท้จริงทางเราอาจระงับบัญชีของท่านได้
  5. พระเครื่องที่นำมาลงประกาศต้องไม่เป็นพระที่ขโมยมาหรือนำข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นมาลงประกาศ
  6. ไม่มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางหลองลวงและทุจริต
  7. เอกสารสำเนาสำคัญต่างๆที่ต้องแนบควรเป็นสำเนาตัวจริงและถูกต้องชัดเจน